Hopp til innhold

Festivalkorps

Festkonsert med premieutdeling i gymsalen ved Fjell Ungdomskole kl 1900

Festivalkorpset blir i år Flesland Musikklag, under sin dirigent Thor Arne Pedersen.

Flesland Musikklag ble stiftet 1. mai 1943. Det ble gjort av en gruppe ungdommer som hadde fått tak i instrumenter og noter fra et tidligere oppløst korps tilknyttet glassverket på Flesland. Ved oppstarten var det ca. 15 medlemmer. Etter krigen meldte korpset seg inn i Hordaland Musikklag, og medlemstallet var nå over 20 personer. Korpset var i starten svært aktive og deltok på nesten samtlige landsstevner, hordastevner og kretsstevner.

Dameklubben ble stiftet i 1951. Damene lagde gevinster og arrangerte basarer og lotterier. De har på den måten bidratt med betydelige midler til en slunken korpskasse. I perioder har deres innsats hatt en avgjørende betydning for korpsets eksistens. Dameklubben er aktiv den dag i dag.

Medlemstall og ambisjonsnivå har variert en hel del i de snart 70 årene korpset har eksistert, og mange dyktige dirigenter har vært innom korpset. Ikke minst vår tidligere dirigent Egil Magnussen gjorde en fantastisk jobb fra han overtok korpset i 1989. Fra å være et skikkelig "bølgeband", løftet han korpset opp til et jevnt og godt nivå. Et bevis for dette er at byens elitekorps stadig oftere verver sine medlemmer hos oss.

Frem til våren 2014 var Patrik Randefalk vår faste dirigent, en dirigent og musiker av høy klasse. Patrik spiller solo euphonium i Eikanger‐Bjørsvik Musikklag og er i tillegg lærer på musikklinjen på Bergen Private Gymnas og Griegakademiet. Patrik har siden han overtok korpset i 2006 ført korpset til et enda høyere nivå, og har de siste årene gjort sitt til at korpset har holdt seg i øverste sjikt av 2. divisjon, i tillegg til å ha deltatt i konkurranser i 1. divisjon med meget respektable resultater.

Korpset har inntil årsskiftet 2009/2010 holdt til i grendahuset Salen på Flesland. Men da det nye kulturhuset Fana Kulturhus på Nesttun stod klart, var vi så privilegert å få fast innpass i huset. Dette betyr mye for korpset, ikke minst med tanke på at dette er en av Bergens beste konsertsaler, og at vi kan styrke rekrutteringen ved at medlemmene våre fra byen kan ta Bybanen direkte til øvelsene.