Hopp til innhold

Informasjon

Sotra Brass har med dette gleden av å  invitere til Sotrafestivalen lørdag 17.  og søndag 18. november 2018.

Sotrafestivalen er en underholdningsfestival for skolekorps, med konkurranse i 1 - 3 divisjon, samt 4. divisjon og generasjon. 4. divisjon junior får utmerkelse for deltakelse.
Egen solistklasse for solister fra korps og kulturskoler.

Årets festival er den 29. i rekken av festivalen.

Sotrafestivalen sin korpskonkurranse foregår på Fjell
Ungdomsskole og Sotra Videragående skole, Fjell kommune.

Sotrafestivalen sin korpskonkurranse har 4 ulike premiekategorier:

1. Rekkefølge i 1.- 3. divisjon og generasjon (unntatt 4. divisjon junior)
2. Høyeste poengsum uansett klasse (0-100 p på musikalsk—10 p på program)
3. Solistpris i hver klasse i brass og janitsjar (unntatt 4. div.)
4. For 4 divisjon/junior korps blir alle korps premiert og får vurdering.

På begge scenene blir det fullt slagverksutstyr, pauker, zylofoner mm.

Solist og ensemble konkurransen ved Sotrafestivalen:

Sotrafestivalen har egen solist og ensemblekonkurrasen. Denne foregår på Sotra
Videregående skole.

Konkurransen er delt inn i følgende klasser:
1. Rekkefølge klasse 1 (10-11 år)
2. Rekkefølge klasse 2 (12-13 år)
3. Rekkefølge klasse 3 (14-15 år)
4. Rekkefølge klasse 4 (15-18 år)

For ensemble-klassene vil alder på eldste person bestemme klasse.
Maks antall musikanter i ensemble er 8. (Klasser med liten deltakelser kan bli slått samen). På scene blir det solistnotestativer, lys på stativ, CD spiller og piano (vanlig og digitalt) Det blir 2 godt kvalifiserte dommere på solist og ensembelkonkurransen

Dommere for festivalen:

Dommere ved årets festival er høyt kvalifisert og dømt i mange konkurranser/NM ol, Tormod Flaten, Erik Gjerdevik,  Sindre Dahlhaug, Espen Selvik, Eigil Magnussen , Bjørn Breistein, Bjørn Strand og Lene Myre Strand.

Poenggiving: Musikalsk 0 - 100 p. Underholdning /program 1 - 10 p. Unntatt 4 divisjon)

Aspirantseminar:

Under årets festival vil vi ha eget aspirantseminar under ledelse av Anita Milde.
Dette foregår på Sotra Videregående skole. I løpet av dagen vil de unge
musikantene øve og ha det gøy. På festkonserten vil de få fremføre det de har øvd på gjennom dagen, sammen med festivalkorpset. Mer informasjon og påmelding via hjemmesidene.

Festivalkontingent/annen informasjon:

Festivalkontingenten er satt til kr 150,- per musikant.
Festivalkontingent for solist er kr 300- og kr 450,-  per ensemble.

All konkurranse vil foregå på skoleområder på Bildøyna, i Fjell kommune.

Påmeldingavgift til aspiranteminar er kr 110,- pr  musikant. Påmelding via hjemmesiden eller på epost: post@sotra-brass.no.

Festkonsert med premieutdeling i Bildøyhallen lørdag kl 1900.

Påmelding innen 20. oktober 2018:

Påmelding via våre hjemmesider www.sotrafestivalen.no

Påmelding av korps: Påmelding korps
Påmelding for solister: Påmelding solister
Påmelding for ensembler: Påmelding ensembler
Påmelding for aspirantseminar: Påmelding aspirantseminar
Påmelding workshop: post@sotra-brass.no

Påmelding via våre hjemmesider www.sotrafestivalen.no eller via post:
Sotrafestivalen, Sotra Brass, pb 127, 5341 Straume evt på e-post: post@sotra-brass.no (Ta med alle opplysninger vi ber om i påmeldingsskjemaet!)

Partiturer, sceneplan, korpsinformasjon og spillerekkefølge må sendes innen
1. november: Sotrafestivalen PB 127, 5341 Straume, evt på mail Post@sotrabrass.no, SKAL være i PDF format.

Alle skjemaer og informasjon finnes på hjemmesidene www.sotrafestivalen.no