Hopp til innhold

Påmelding

Påmelding innen 05. oktober 2018

Påmelding via våre hjemmesider www.sotrafestivalen.no

eller via post:

Sotrafestivalen, Sotra Brass, pb 127, 5341 Straume evt på e-post: post@sotra-brass.no

(Ta med alle opplysninger vi ber om i påmeldingsskjemaet!)

Partiturer, sceneplan, korpsinformasjon og spillerekkefølge må sendes innen
1. november: Sotrafestivalen PB 127, 5341 Straume, evt på mail Post@sotrabrass.
no, SKAL være i PDF format. Alle skjemaer og informasjon finnes på
hjemmesidene www.sotrafestivalen.no